Följande personer är nyckelansvariga under följande månad!

Ring/SMS i första hand

Månad                                    Mobil                                                            

Januari   Karin                  070-640 28 30


Februari Gullik                  070-317 66 01


Mars       Kjerstin              070-060 63 97


April        Sten-Göran        070-290 70 52


Maj          Ulla J                  073-041 39 39 


Juni         Kjell-Åke             070-343 76 40


Juli          Gun                      070-605 59 59


Augusti   Jonas                  070-349 21 19


September  Karin


Oktober Gullik


November Kjerstin


December Sten-Göran


I andra handGullik


Kjerstin


Sten-Göran


Ulla J


Kjell-Åke


Gun


Jonas


Karin


Gullik


Kjerstin


Sten-Göran


Karin