Dela den här sidan

Verksamhetsberättelseför Västanede Byförening 2021Följandeledamöter har från årsmötet 17/7-21 ingått i styrelsen:


Ordförande KarinGöransson

Kassör Sten-GöranWestberg

Sekreterare väljs vid varje sammankomst

Ledamöter GullikSundin och Kjell-Åke Söderström, Gun Svedevall

SuppleanterSimonCavegn och Helena Björk


Nöjeskommitté Ulla Johansson och Kjerstin Nilsson


Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten utöver de mer informella kontakter som alltid förekommer.


På grund av den ihållande Coronapandemin har vi inte kunnat anordna mer än ett av våra sedvanliga evenemang.22/9Bergsbestigning.Tipspromenad uppför slalombacken i Västanede. Både barn- ochvuxenfrågor. För en avgift av 20 kr/pers fick ett 30-tal deltagare,förutom den hänförande utsikten, också korv med bröd,kaffe/te/saft med dopp, godis och priser till tipsvinnarna. Försäljning av tunnbröd.

Dagen blev även detta år mycket uppskattad.


Övrigt:

Trestäd/fixardagar under året.


Nyhyresgäst, Putte Lundahl, från 1 maj. Uppfräschning av lägenhetenoch en ny gräsklippare.


Vägstädning 13/5 med ett 20-tal deltagare. Spagetti o köttfärssås som belöningefter väl genomfört arbete.


Tunnbrödbakning 5 dagar. Gullik sålde vid skördefesten i Hammarstrand.


Byföreningenhar skänkt 1500 kr till Kälarnetanken och 1500 kr till KälarneNytt.BUDGET VÄSTANEDE BYFÖRENING 2022 samt UTFALL 2021

INTÄKTER:        BUDGET           UTFALL                  BUDGET
                            2021                  2021                        2022 


Arrangemang:     10 000               10 585                    20 000

Medlemsavgifter: 10 000               4700                       7000

Bidrag/Gåvor:      6000                  6514                        6000

Uthyrning av skolhuset:

                          143 000              143 000                143 000

                            
Uthyrning av lägenhet:

                            36 000               32 300                 40 200

Övrig uthyrning:   10 000               8988                       9800

SUMMA         215 000       206 087           226 000


KOSTNADER     BUDGET             UTFALL                 BUDGET
                            2021                   2021                       2022

Arrangemang     -6000                  -3099                     -9000

Sopor:               -3000                  -4188                      -4500

Gården:             -17 000               -15 921                    -17 000

Övr kostnader fastigheter:
                        -77 000                -81 496                   -47 500   
El:                    -90 000               -109 652                 -110 000

Försäkring:     -12 000                  -12 160                    -12 000


Admin kostnader:

                          -4500                  -5950                      -6500                  

Oförutsedda utgifter:

                          -500                     -247                       -500

Rep fastighet:     0                            0                               0

SUMMA:       -210 000      -232 643          -207 000

RESULTAT:     5000           -26 556            19000


KOMMENTAR TILL UTFALL 2021

* På grund av rådande pandemi har vi bara haft två aktiviteter (skördfest, försäljning av tunnbröd H-strand och bergsbestigning Svedjebacken).

* Betalande medlemmar sjönk i år också, troligen på grund av inga aktiviteter och pandemi.* Vi sökte och fick bidrag från Bräcke Kommun även 2021.

* Elkostnaden ökade drastiskt, högre förbrukning och högre elpris.


KOMMENTAR TILL BUDGET 2022

* Vi hppas kunna ha aktiviteter som vanligt i år, men kanske i mindre skala beroende på restriktioner.

* Vi får aktivera oss lite mer på att värva medlemmar detta år.


* Övriga kostnader på fastigheten drar iväg då vi måste byta ut termostater på element i skolhus och bespisning.VästanedeByförening inbjuder till följande evenemang

2022.


Arbets-aktivitetsdag.

7/5 Lördag.Tid meddelas via anslag + hemsida.

Vistädar vägarna i byn. Lunch ingår.Midsommarfirande.

24/6 Fredag,midsommarafton.13,00-15,00

Servering:Kaffe med bröd. Varm korv med bröd på altanen. Lotterier. Lekar.Musik. Dans kring stången. Tipspromenad. Fiskdamm.Kamsdag.

31/7 Söndag.13,00

Kamskokningoch försäljning utomhus. Lotterier, servering.


Loppispå byn.

31/7Söndag.13.00–14.00

Hyrbord och sälj det du vill.Skördefest.

September Lördag.10,00

Vibjuder in företagare och aktörer från trakten.

Välkomnatill en dag för hela familjen.Välkommentill byn fest.

15/10 Lördag.18,00

Vibjuder in nyinflyttade Västanedebor på ärtsoppefest.

Medlemmarkommer, vi firar och äter tillsammans.VBFBio i filmsalen.

9/11 Lördag.18,00

Visningav en trevlig film. Lättare förtäring.


Adventskalasi Västanede.

4/12 Söndag. 13,00-15,00

Storakaklotterier. Glögg o pepparkakor. Försäljning på gården.

Kaffemed dopp. Risgrynsgröt och skinkstut. Julklappar till barnen.


Julgransplundringi gymnastiksalen.

14/1 Lördag. 15,00-16,30 Danskring granen. Godispåsar. Tomte på besök. Lotterier. Fiskdamm.Servering.


ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA. VBF