Vill du hyra någon av våra lokaler tex bakstugan?

OBS Kontakta då ansvarig person i första hand


Följande personer är nyckelansvariga under följande månad!

Ring/SMS i första hand

Månad                                    Mobil                                                            

Januari   Karin                  070-640 28 30


Februari  Lill                     070-585 34 24


Mars       Veronica            070-327 58 61


April        Sten-Göran        070-290 70 52


Maj          Ulla J                  073-041 39 39 


Juni         Kjell-Åke             070-343 76 40


Juli          Gun                      070-605 59 59


Augusti   Jonas                  070-349 21 19


September  Karin


Oktober Lill


November Veronica


December Sten-Göran


I andra handLill


Veronica


Sten-Göran


Ulla J


Kjell-Åke


Gun


Jonas


Karin


Lill


Veronica


Sten-Göran


Karin