Ge en minnesgåva

För att lämna en minnesgåva behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Namnet på den du vill hedra(den avlidnes namn)
  • Namn och adrss på anhörig eller begravningsbyrå
  • Vi skickar ditt minnesblad med A-post samma dag vid beställning innan klockan 14.00, annars nästkommande vardag
  • Du kan betala via Internetbank, Bankgiro, Swish eller lämna kontant till styrelsen.
  • När du lämnar en minnesgåva, skickar vi ett vackert minnesblad med eventuell hälsning.

Om ni har frågor eller undrar, kan ni mejla till karin@ansjo.se 

 

Västanede Byförening Minnesfond

Västanede Byförening har inrättat en minnesfond.

Till denna fond kan var och en skänka pengar för att hedra och bevara minnet av anhörig eller vän. Fondens namn är:

 Västanede Byförening Minnesfond.

Fonden förvaltas av Västanede Byförening och utdelning sker till föreningens medlemmar enligt statuter som upprättats av föreningens styrelse.

Du som vill lämna ett bidrag till Västanede Byförening Minnesfond kan göra det till någon i styrelsen i Västanede Byförening.

Gåvan sätts därefter in på Västanede Byförening minnesfonds bankkonto.

 

 

 

 

 

Dela den här sidan