Västanede Byförening Minnesfond

Statuter.

 

 

Bakgrund

 

Fonden instiftades för att den som så önskar ska kunna hedra och visa medtanke för t.ex. avlidnas anhöriga.

Initiativtagare till fonden är Karin Göransson, nöjeskommittén, samt företrädare för V.B.F. styrelse.

Förhoppningen med denna fond är att Västanede Byförening ska fortleva och att de pengar som delas ut ska bli till glädje för mottagarna.

 

 

Fondens förvaltning

 

Fonden ska förvaltas av Västanede Byförening genom ett eget konto i föreningens bokföring.

Föreningens styrelse beslutar om utdelning ur fonden, samt redovisar dess verksamhet. Stadgarna för Västanede Byförening Minnesfond fastställs/ändras på årsmöte för Västanede Byförening.

 

 

Fondens intäkter

 

Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge till minne av någon avliden och som de tycker ska gå till ändamål enligt nedanstående rubrik ”Utdelning ur fonden”.

Även gåvor i övrigt till fonden är naturligtvis välkomna.

 

 

Utdelning ur fonden

 

Utdelning ur fonden behöver inte ske årligen.

 

Utdelning ur fonden ska gå till medlemmar i Västanede Byförening för,

 

  • uppmuntran

  • ändamål som styrelsen finner mycket angeläget

  • utbetalning max 20 % av behållningen, utdelas till stipendiat.

 

 

 

Förslag till utdelning

 

För att bli aktuell för utdelning enligt ovan kan medlem i V.B.F. bli föreslagen av annan medlem/förtroendevald. Styrelsen beslutar om utdelning ur fonden.

 

 

 

Västanede Byförening

 

Dela den här sidan