Lokaler att hyra i Västanede Byförening.


Medlem                                                     Ej medlem


Bespisning

200kr                                                            300kr


Filmsalen

200kr                                                            300kr


Loftet(egen risk)

100kr                                                             150kr


Bakstugan per hushåll

100kr                                                             200kr


Bakav företag/fören, till försäljning.

200kr                                                            400kr


Dusch

10kr                                                               50kr


Bastu(Tid 3 tim.)

50kr                                                               100kr


Möbler/Porslin(att låna hem)

100kr                                                             150krOBS! Villdu hyra lokal eller något annat?

Titta på listan i skåpet på bespisningsaltanen, och kontakta ansvarig för att boka och bestämma möte för kvittera ut nyckel.


Ett uthyrningskontrakt.

Nya rutiner i vår hantering, vilket underlättar för alla berörda.

Vi träffas och fyller i ett dokument tillsammans, du kvitterar ut nyckel. Vi går igenom lokalen, visar t.ex. diskmaskinen och städ grejer.

Vi bestämmer datum o tid för möte när nyckel ska återlämnas.Kontant.Bankgiro: 5724-1291. Swish: 123 131 6074.

Medlemsavgift VBF.
Enskild:150kr Familj: 200kr