VÄSTANEDEBYFÖRENINGS

ÅRSMÖTE


2023-01-01

-

2023-12-31

Verksamhetsberättelse för Västanede Byförening 2023Följande ledamöter har från årsmötet 21/4–23 ingått i styrelsen:


Ordförande KarinGöransson

Kassör Sten-GöranWestberg

Sekreterare väljs vid varje styrelsemöte

Ledamöter GullikSundin, Kjell-Åke Söderström, Gun Svedevall-Andersson.

Suppleanter LillLydén, Jonas Sundin, Maria Brännlund


Nöjeskommitté Ulla Johansson och Kjerstin Nilsson

Revisorer Ingela Eriksson och Elisabeth Barcheus Näslund

Valberedning Margareta Hallenborg och Ulla Pettersson


Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Därutöver ett stort antal planeringsträffar/ informella möten.


Som tidigare år har vi genomfört våra traditionella sammankomster.14/1 Julgransplundring med lekar i dans kring granen med musikanterna

Per-Olof,Karin E och Erik. Fiskdamm, godispåsar o tomte till glädje för

stora och några små.6/5 Städade vi vägarna runt byn. En gemensam dag för alla i Kälarnebygden. Dagen avslutades med mat som Kälarnebygdens förening bjöd på.


23/6 Midsommarfirande i sedvanlig ordning. En fin dag med dans kring stången, och lekar med Lill som ledare o komp av Per-Olof och Oliver. Tombola, fiskdamm, tipsrunda, hästsko- o stövelkastning, varm korv, kaffe med dopp.


30/7 Kamsdagen var som alltid välbesökt. Vi sålde lotter o bingobrickor till en promenad runt byn.

Kaffe med dopp o i år även varm korv.

En väl organiserad och solig dag.30/9 Bergsbestigning i ösregn. Trots det kom 5 besökare som bjöds på korv med bröd, gott fika och värme i topp stugan.


14/10 Välkommentill byn-festen med ärtsoppa och punsch för 40 personer, varav 2 nyinflyttade familjer, de presenterade sig och sin familj.

De hälsades välkomna och fick en chokladask/familj.

Trångt och trevligt.


3/12 Adventskalas med julgröt, skinkstut och det berömda kaklotteriet. Det kom många besökare trots andra adventskalas i bygden.Övriga arbeten som genomförts under året:


Tre nummer av Västanfläkten har delats ut


2 arbets/fixardagar då vi b.la. storstädat matsal, pannrum, bastu o bagarstuga.


2 arbetsdagar hos Lek & bus då vi bytt alla fönsterlister, isolerade under

köksbänkarna och spikade socklar.


Fräschat upp våra Välkommen till byn skyltar och planterat blomlådor vi varje skylt.


Bakat tunnbröd och paltbröd som vi sålde på Kälarnedagen 6/6 och på skördefesten i Övsjö 9-10/9

Gun o Karin har hjälpt till att byta golv i topp stugan där by föreningen bekostat

tvåcampingbord tillverkade av Peter Jonsson, Övsjö.


Köket är ommålat av Janne Lindgren.


Byföreningen arrangerade minnesstunden efter begravningen av vår vän och styrelseledamot Gullik Sundin.


Lek &Bus:

Stora problem o höga kostnader för att få ordning på värmen i lokalerna.

Vi har stöd eldat med diesel och kört värmefläktar, hela hösten.

Nu är värmepumpen servad.


Enelsäkerhetsgenomgång har vi utfört och bl. a bytt el centraler


Vatten filter är installerat.


OVK, ventilations genomgång är också utförd, med bl.a. nya fläktar o ventiler.Kostnader                                BUDGET                    UTFALL                 BUDGET                                

                                                  2023                         2023                      2024


Arrangemang                            50 000                       51 982                   55 000


Medlemsavgifter                        8 000                       10 300                    10 000


Bidrag/Gåvor                              6 000                       10 502                     5 800


Uthyrning av skolhuset            157 300                     157 300                  162 000


Uthyrning av lägenhet               40 200                       40 200                    42 600


Övrig uthyrning                           7 500                         8 795                    10 600


Ränta                                                                             1 745                         500


SUMMA                        269 000             280 824            286 500
KOSTNADER                            BUDGET                   UTFALL                     BUDGET

                                                    2023                       2023                           2024


Arrangemang                            -21 000                    -23 703                       -14 000


Sopor                                        -4 500                        -5 716                        -5 500


Gården                                     -17 000                      -17 805                      -48 000


Övr kostnader fastigheter      -33 500                    -147 395                      -50 500


El                                           -135 000                     -138 331                    -140 000


Försäkring                                -13 000                      -13 405                      -13 500


Admin kostnader                        -8 500                        -6 888                       -7 500


Oförutsedda utgifter                   -500                         -5 000                          -500


Rep fastighet                                   0                                 0                                 0


SUMMA                       -233 000             -358 243           -279 500


RESULTAT                     36 000               -77 419              7 000KOMMENTAR TILL UTFALL 2023

* Vi har haft bra evenemang 2023. Vi sålde även tunnbröd på Kälarnedagen och vid skördefesten i Övsjö.

* Vi har även i år ökat antal betalande medlemmar.

* Vi har haft ett mycket tungt år, då Lek & Bus haft el inspektion, ventilationsinspektion och vattenkontroll.

Detta resulterade i många åtgärdspunkter på fastigheten.
Dessa krävde kunniga hantverkare att justera och en hel del investeringar.

Därav överskreds budget med cirka 115 000 kr. I slutändan påverkades också resultatet så att vi gick minus 77 419 kr i år.

KOMMENTAR TILL BUDGET 2024

* Vi räknar med att ha ungefär samma aktiviteter som tidigare år.
* Ny gräsklippare till gården måste införskaffas.
* Det kvarstår några räkningar på de reparationer vi gjort från 2023.
* Vi skall byta dörr till lägenheten samt fixa bron till detta.
* I övrigt måste vi vara väldigt restriktiva till åtgärder som kan flyttas till framtiden.
Västanede Byförening inbjuder till följande evenemang 2024.


Årsmöte.

19/4 Fredag.19.00 i bespisningen.


Vägstädning

4/5 Heldag.

Ett samarbete med Kälarnebygdens Ek. För. Lunch.


Kälarnedagen

6/6 Torsdag

Vi medverkar med försäljning av tunnbröd.


Midsommarfirande.

21/6 Fredag, midsommarafton. 13,00-15,00

Servering: Kaffe med bröd. Varm korv med bröd. Lotterier. Tipspromenad.
Danskring stången. Lekar. Musik. Fiskdamm.


Kamsdag.

21/7 Söndag.13,00

Kamskokning och försäljning utomhus. Lotterier, servering.


Bergsbestigning.

21/9 Lördag.12,00-14,00

Promenad uppför slalombacken i Svedje, tipspromenad, fika.


Välkommentill byn fest.

26/10 Lördag.18,00

Vi bjuder in nyinflyttade Västanedebor på ärtsoppefest.

Medlemmar kommer, vi firar och äter tillsammans.


Adventskalas i Västanede.

1/12 Söndag. 13,00-15,00

Storakaklotterier. Glögg o pepparkakor. Försäljning på gården.

Kaffe med dopp. Risgrynsgröt och skinkstut. Julklappar till barnen.


I händelse av flera evenemang under året presenteras de på vår hemsida:

www.vastanedebyforening.se


ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA. VBF