Församlingshemmet och kyrkan


H
åsjö församling tillhörde Ragunda Pastorat fram till 1903, då bildades Håsjö/Hällesjö pastorat. Vartefter befolkningen ökade så försköts socknens centrum västerut och det bestämdes att den nya kyrkan skulle byggas i Västanede.

Turerna runt bygget av den nya kyrkan hade varit många och
delade upp befolkningen i öst och väst.

En del av missnöjet låg i att man
flyttade en av kyrkklockorna från Håsjö gamla kyrka till den nya, den klockan var gjuten 1791.

Den första kyrkan, där var klockstapeln
sammanbyggd med själva kyrkan, brann ner och ersattes av den nuvarande. Första kyrkan invigdes 1877 och den var vid branden 1901 nyrenoverad då det visat sig att den var ett riktigt fuskbygge.

Klockan förstördes helt vid
branden men man lyckades rädda några inventarier.

En ny kyrka uppfördes på den plats där den första kyrkan i Västanede legat, denna gång med en separat klockstapel.

Nu inköptes två nya kyrkklockor till stapeln dessa blev gjutna 1910.

Kyrkan invigdes 9 april, 1911 och då kyrkan fylld till brädden
av församlingsbor.
Församlingshemmet kom till genom idogt arbete från syföreningen.

De skänkte en summa pengar till byggnationen och församlingsborna skänkte
virke till bygget och arbetade ideellt med uppförandet av huset.

Under den stora renoveringen av kyrkan i Västanede 1962 användes församlingshemmet som gudstjänstlokal.

Prästgården i Västanede byggdes under början av -30 talet och var det första hus i Västanede som hade avlopp, det drog man in redan 1931.

Prästgården såldes i början av 2000-talet och är numera privatbostad.

  Skrivet av Margareta Hallenborg

Dela den här sidan