Historien om Västanede

Hejsan och välkomna hit till Västanede

 

Skolan i Västanede

Den 18 juni 1842 så fattade regeringen beslut om allmän folkskola, här i Västanede så dröjde det ända fram till 1850 innan någon skolundervisning kom igång. Stadgan sa att man skulle få sex år på sig att ordna med alla förberedelser, men det tog 8 år innan man ordnat med skolgången här. Då allt var ordnat med skolgången så var det inte så lätt att få tag på en lärare. Lönen för läraren var inte speciellt bra, de fick bostad, ved och viss del i natura som spannmål. Det gick ganska trögt med skolfrågan och 1854 fick man en uppmaning från kyrkoherden i Ragunda att ofördröjligen göra något åt saken!

Det fanns ett visst motstånd fanns också bland befolkningen över detta med skolgången. Man delade då lärare med Hällesjö socken och undervisningen delades upp däremellan. Detta pågick fram till 1855 därefter fanns en egen lärare i Håsjö socken, man hade ingen fast skolgång utan det var en flyttande skola, man flyttade runt i byarna. Socknen kom att delas upp i 4 skoldistrikt och Västanede svedje tillhörde skoldistrikt 3. från början hade man ingen skolbyggnad utan man använde sig av de lokaler som fanns att tillgå, församlingshemmen användes bl. a till detta ändamål. Då det blev tal om att bygga skolhus så blossade osämjan mellan Öst- och Västbygden upp igen. Till Östbygden räknades Håsjö, Valla, Östansjö och By och till Västbygden räknades Västanede, Svedje, Övsjö, Ede man vägrade bl.a. att, som brukligt var, hjälpa varandra med byggnationerna av husen. Detta ledde till viss osämja i bygden men man kom att bygga sina skolhus själva i de olika delarna av socknen. Den första skolan i Västanede uppfördes troligen 1857. Fram till 1886 hade man en flyttande skola men därefter fanns skolan på en och samma plats. Den gamla skolan här i Västanede revs 1927 för att ge plats åt den nya skolan och det är den som står här nu. Den var i bruk ända in på 1980 – talet därefter hyrdes skolbyggnaden ut till Naturhistoriska museet som sorterade växter här. Detta var under tiden från våren 1988 till sommaren 1997. Under slutet av perioden fanns även aktivitet. Det material som kom upp för arkivering var fösta gången 8 kubikmeter och nästa laddning var 22 kubik, det var för mycket och skrymmande så dessa flyttades upp till övervåningen.

Skolan köptes av Västanede byförening 1986. Idag hyrs skolan av föräldrakooperativet Lek & Bus och man har dagis här. Kooperativet startade i Övsjö 1988, under en period då det fanns väldigt många barn där och då höll man till i gamla skolan i Västerövsjö. Då antalet barn minskade så flyttades dagiset närmare Kälarne, då flertalet av barnen på dagiset idag kommer därifrån och numera finns dagiset här i skolan i Västanede.

 Skrivet av Margareta Hallenborg

 

 

 

Dela den här sidan