I Västanede var man snabb med att ta åt sig nymodig-heter som lanserades, här nedan är några av dessa samt årtal listade.

 

 

1850 Började man använda konstgödsel, men redan från 1825 hade man blandat myrjord i kogödsel.

1860 Första gården att dra in vatten, det var hos Amrens

1870 Använde man lien första gången samt att lärare Berglund installerade en kakelugn. Samma år inköptes första järnspisen

1875 Första järn plogen i byn

 

1890 Inköptes första slåttermaskinen

1895 Kom både hästräfsan och separatorn till, separatorn köptes av Hans Amren

1906 Cementerades det första ladugårdsgolvet

1907 Första telefonen installerades hos Edholm, den var kopplad direkt till Kälarne, då det inte ännu fanns någon växel i Västanede

1910 Första radsåningsmaskinen köptes in till byn

 

1912 Kom gödselspridaren till byn

1918 Elektriciteten kom till byn, detta genom att kraftverket på Lövudden byggdes, detta kraftverk levererade ström till många av byarna runt om fram till 1931. Huset finns fortfarande kvar men inte utrustningen.

 

1918 Köptes den första T-Forden 

1924 Köpte Anders Sundin den första radion i byn

1957 Köptes den första TV´n

1986 Skolan köps av Västanede Byförening

 

2019 Västanede får fiber

 

Dela den här sidan